4 Bình luận
 • tuanna0703
  Anh Vũ nói chúm chím yêu kinh chẳng thấy anh thần kinh tí nào
 • Nova
  Bậu sang phà Rạch Miễu, Qua lẽo đẽo theo sau
  Đôi bóng trăng trên đầu (ơ hờ) hường như áo cô dâu
  Áo bậu đỏ cánh kiến (ơ hơ) da bậu vàng phù sa
  Mắt ngời xanh nước biển, tim bậu hồng lòng qua.
 • thinker
  Xưng là gì tùy thích
 • thevangtv
  Hôm qua Qua nói Qua qua mà Qua không qua
  Hôm ni Qua nói Qua không qua mà Qua qua
Website liên kết