26 Bình luận
  • 02274
    Để cho dễ tưởng tượng thì lấy ví dụ là quận Hoàn Kiếm, diện tích 5,2km2 = 5.200.000m2
    15.000.000 : 5.200.000 ~ 2,8.
    Tức là nếu lấy 15.000.000m3 dải đều lên quận Hoàn Kiếm thì được một lớp dày 2,8m tức là ngang chiều cao tầng 1 căn nhà.
    Tương tự, diện tích Quận 1 TPHCM là 7.700.000m2, nếu dải đều ra thì được một lớp cao 1m9, tức là ngập đầu ông Donald Trump. Ai thấp hơn ông Trump, thì dĩ nhiên, cũng ngập đầu.
Website liên kết