3 Bình luận
  • lnt4129
    Chắc ông kia cũng phân tích kiểu này nên giờ chưa có vợ
  • chemgio
    Bé này ở đâu bay vô nhà mị nè, nhìn ẻm như tàu lá lúa vậy á..
    Mẹ mị còn nói mào xanh xanh nhìn đẹp quá ha
Website liên kết