2 Bình luận
  • signoreV
    Pioggia Tran:
    Trong khi mấy hôm bọn tàu nhanh lại hân hoan giật tít cái túi của phóng viên treo trong khu vực hội nghị tới 30 phút mà ko sao
    • fast_furious
      @signorev bọn đấy tát ướt theo mưa để nịnh bợ LĐ. Khu đó an ninh tuyệt đối thì làm gì có ai lạ lạc vào mà mất.
Website liên kết