4 Bình luận
  • downfall
    Bài hay vậy mà không ai vote???
  • downfall
    vẫn chỉ có 2 vote
  • hao29
    Do thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, thích suy nghĩ, hành xử theo "quán tính". Vẫn còn đầy dạng kiểu như thế này trong xã hội. Trước đây không rõ tại sao lại cấm con cái phường kép hát, hề chèo thi cử? Giờ thì tại sao cứ phải lý lịch 3 đời khi xem xét, cất nhắc vị trí?? Thực tế cuối cùng đã phản ánh kết quả như thế nào?!
Website liên kết