12 Bình luận
  • fast_furious
    3 nc Đông Dương lo ngại cháy rừng nên đã phòng ngừa trc bằng cách chặt hết cmn rừng
  • tackcalb
    trong hình VN rừng vàng biển bạc đúng nghĩa đen luôn
Website liên kết