1 Bình luận
  • fabio1989
    Vấn đề ở đây là nhiều khi xe vi phạm từ tháng 1,nhưng vài tháng sau cục mới nhận được công văn của csgt. Vậy tháng 2 nó bán thì chủ mới vẫn ăn đòn.
Website liên kết