27 Bình luận
 • kuwowngfby
  Mất bằng cấp 3, bằng đại học => Học lại à
  Mất giấy khai sinh => Đẻ lại à
  Mất sổ đỏ => Mua lại đất à
  Mất giấy đăng kí kết hôn => Cưới lại à
  NGU QUÁ THỂ
 • 02274
  @thin_pig xăng mới tăng, điện sắp tăng, ai lĩnh xướng việc diễn hài thu hút chú ý sẽ được cất nhắc...
Website liên kết