1 Bình luận
  • KaZaT
    Sản phẩm không ngon mà lại lắm chiêu thì người tiêu dùng ăn s*** rồi
Website liên kết