1 Bình luận
  • anhquoc88
    Thay mận đổi đào, made in VN giờ lung lay dễ vỡ quá, mình cũng từng rất tin thương hiệu Hàng VN Chất lượng cao, cho đến khi biết được giải thưởng này có thể mua bán được. Niềm tin xuống cấp nghiêm trọng
Website liên kết