1 Bình luận
  • downfall
    Em không kiêng ngâu, không kiêng cả mùng 1. Mùng 1 mà có tiền em trả nợ tứa lưa.
    Mk, mùng 1 trả nợ mà cả tháng đấy đều có tiền mà trả nợ thì đã ấm. Chỉ sợ lại đói dài mồm khất lên khất xuống.
Website liên kết