16 Bình luận
  • thinker
    Trừ chính chúng ta (định cụ thể hơn mà sợ ban ).
  • Quanth
    Bác thủ của chúng ta đi tỉnh nào cũng bảo tỉnh đấy là đầu tàu kéo đất nước đi lên. Làm đ** có ông nào chặn dc 1 con tàu có tận 60 cái đầu ????
Website liên kết