17 Bình luận
 • gwens83
  Cho hỏi bí quyết làm sao để chỉ trong một cái tít Admin sai được nhiều chỗ quan trọng thế:

  1. kiểm soát súng
  2. Trump kêu gọi
  3. phản bội G
  4. của mình
Website liên kết