14 Bình luận
  • downfall
    Medic chán thế, vết thương ở ngực nghiêm trọng sưng hết cả lên kia mà sơ cứu dán băng keo sơ sài...
    Quan ngại
  • tv_empires
    @downfall Gặp mình thì sẽ "Hô hấp nhân tạo" kèm "Xoa bóp tim ngoài lồng ngực" sau cùng sẽ rút "Kiêm tiêm" ra chích 1 liều "Dung dịch đông đặc" giúp e ấy tỉnh lại .
Website liên kết