3 Bình luận
 • ducmanno1
  Một không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa trong xã hội, trong nhân dân. Đây là điều rất có ý nghĩa.
  • thinker
   @ducmanno1 Huy cận còn sống chắc chắn nhìn cảnh này sẽ có bài thơ hay. Đúng cái không khí ấy, không khí của "Đoàn thuyền đánh cá", của "Mưa xuân trên biển"...
   Em bé thuyền ai ra giỡn nước,
   Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm
  • ducmanno1
   @thinker Best thầy ạ
Website liên kết