30 Bình luận
  • traitrambom
    Chủ tịch tối nay sắp cho e cái chỗ ngồi gần e Đỗ Mỹ Linh nhé????????????
  • TanNg
    @vadaihiep Chắc là có đấy, nhưng giai đoạn sau. Giai đoạn này tự mình fix bug đủ chết, không đủ thời gian để nhận từ user
Website liên kết