1 Bình luận
  • Duy_Truong
    Hoà Bình gọi rồi, liệu Hà Giang có nghe!
    Mỗi cái này mà mất mấy năm để khiển trách.
Website liên kết