1 Bình luận
  • hiall
    Không đi thì ủy quyền cho Phó GĐ đi là được. Khổ.
    Khánh Hòa còn tệ hơn mà chưa ai nói gì.
Website liên kết