6 Bình luận
 • ngocminh123
  Sâu xa nhà nước phải quy hoạch vùng đất để cấp nước cho các thanh phố lớn. Khu vực đó sẽ cấm phát triển công nghiệp và chăn nuôi quy mô công nghiệp. Hạn chế phát triển nông nghiệp. Chứ cứ để thoải mái như bây giờ thì chất lượng nước máy mang tính may rủi. Nước càng ngày càng ô nhiễm.
 • manarola
  Các cụ hay nói là *ồn che lá khoai.
 • ngocminh123
  Sâu xa nhà nước phải quy hoạch vùng đất để cấp nước cho các thanh phố lớn. Khu vực đó sẽ cấm phát triển công nghiệp và chăn nuôi quy mô công nghiệp. Hạn chế phát triển nông nghiệp. Chứ cứ để thoải mái như bây giờ thì chất lượng nước máy mang tính may rủi. Nước càng ngày càng ô nhiễm.
 • linpack08
  Cái nhà máy củ chày không có quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp, việc tối thiểu là cắt ngay nước khi phát hiện dầu mà còn không dám làm.
  • minister
   @linpack08 năng lực quản lý kém, tinh thần sống chết mặc bay từ bao lâu nay.
   khi có việc lại ko ai chịu trách nhiệm.
   giờ đặt nuớc là an ninh quốc gia, ô nhiễm bụi, nguồn nuớc, cách chức ngay BT bộ TNMT xem.
 • NChinh
  Theo ông Sơn, việc ứng phó với sự cố về dầu không quá phức tạp nếu như nắm được quy trình.


  Chuẩn luôn, nhưng nếu là sự cố bị kẻ khác đổ trộm chất thải phân lợn, phân đạm vô cơ, nước rửa bát hết hạn xử dụng, dung môi hoá chất .. thì cái màng lọc dầu ấy lại vô dụng.
 • sir_subtle
  Dân ăn hết cmn dầu rồi còn ngăn j nữa
Website liên kết