11 Bình luận
  • DMT
    Đây là ải thứ 82, sau ải này buông bỏ hết tất cả để đi tu mới gọi là cao nhân đắc chứng quả này, mới thực sự lấy đc chân kinh đây này.
Website liên kết