1 Bình luận
  • sauxanhh
    Không biết nội tình ra sao nhưng sao lúc nào mấy chuyện tình tan vỡ giữa các công ty & nhà đầu tư cũng chỉ có 1 lý do này thế nhỉ...
Website liên kết