3 Bình luận
  • gomugomu1410
    cả đội chết đi sống lại cớ gì bắt Loki chết. Nhân vật này khéo được thích nhất Marvel, hơn cả bọn anh hùng.
    Mà em Elizabeth đóng nhạt quá. Phí cả cái vai mạnh nhất Avengers
  • trihoang
    Loki có phim riêng trong phase 4 rồi mà
Website liên kết