16 Bình luận
 • minhquangos
  Tôi muốn hỏi anh Cường
  Gái có gì mà thích
  Cường quay đi khúc khích
  Anh có thích gì đâu
  Mỗi tội cái con sâu
  Nằm trong này nó muốn
  Anh bảo nó nằm xuống
  Đầu nó lại ngoi lên
  Điện tín lao như tên
  Chỉ huy mất kiểm soát....
  Thế là anh ăn tát
  Một cái tát suy đồi!
 • TKM
  Tôi hỏi anh Cường già
  Gái có gì mà thích
  Anh Cường cười khúc khích
  "Nỡm ạ, hỏi gì kì"
 • hxnb
  Tôi muốn hỏi anh Cường
  Vì đâu anh thích Gái
  Anh Cười liền giảng giải
  anh có thích gì đâu
  tại thằng cháu nó thích
  cái đầu lâu nhúc nhích
  cô ấy cười khúc khích
  thế là anh phải nhích.
  đấy anh nói lại, anh đây thích gái đâu
 • cuong205a
Website liên kết