2 Bình luận
  • VTV
    vào được 1 quả là may lắm rồi, ông nào treo thưởng vi diệu vãi
  • TKM
    Nếu VN bán độ mà được 170 tỷ, thì em không phản đối đâu. Nhớ đóng thuế đầy đủ là được .
Website liên kết