5 Bình luận
  • TanNg
    Giật tít đọc lại tươngr dây đeo cổ
  • toplinkhay
    Từng gặp cụ Dr Thanh trong 1 lần hội nghị. Cụ này nói chuyện kiểu hết sức trịch thượng, ko xem ai ra gì, luôn xem mình là trung tâm và mọi người phải nghe ông ta
  • vesga
    Mỗi lần có THP là lại vào xem, sự vụ vẫn thế. cố lên THP, vụ này mà qua êm thấm mình xin 1 chân quét dọn ở văn phòng Mar của THP luôn, tiện học hỏi.)
Website liên kết