1 Bình luận
  • TaySac
    Hiện tượng này liên tục tái diễn là bởi một số người dân ở thành thị có xu hướng hành xử theo thói quen tùy tiện, bản năng. Đây là di tích của thói quen hành xử còn rớt lại từ xa xưa trong xã hội nông thôn Việt Nam, rất thích của trời ơi đất hỡi mà không phải mua bằng tiền, hoặc do tâm lý tiểu nông, thấy người khác có mà mình không có thì tị nạnh, bởi “kém miếng khó chịu”.

    Người nông thôn chất phác thật thà mà thế này à?, ý thức này là xuất phát từ tâm lý tiểu nông, xã hội nông thôn à?, xem lại nền giáo dục hiện tại xem?
Website liên kết