1 Bình luận
  • ntvim88
    Trước vẫn tập trận mà.
    Đưa quân ra nước ngoài theo ý của QH Nhật vừa quyết là kiểu
    1. Đi đánh nhau
    2. Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ
Website liên kết