11 Bình luận
  • sotaydulich
    có 1 trang của topica clone của duolingo ! còn mạnh mồm tuyên bố liên kết sử dụng chung mới kinh !
  • ohisee
    @sotaydulich giờ clone là mốt mà :v, mình ko chửi clone nhưng mà vote bác chửi mấy thằng đã clone còn to mồm :v

    p/s: chắc ý bác ấy là: hãy chấp nhận mình đã thất bại, rồi bỏ tự ái, sĩ diện đi, chuyển qua đi làm ... clone
Website liên kết