1 Bình luận
  • TanNg
    Lúc nào có thằng hỏi mua là được giá nhất, giờ không thằng nào hỏi mua nên tạm coi là giá bằng 0
Website liên kết