Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Bệnh trầm kha của học trò mình là viết sai chính tả quá nhiều :(

Cả 9x và 8x :(

S, X
L, N
Tr, Ch
R, D, Gi
...
3492 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cucaiduong , shimon
cucaiduong
cái đề mục của bác cũng xai trính tả dồi kìa
xửa nại nà " bệnh chầm kha của học chò mình nà viết xai trính tả quá nhiều"
9 năm trước· Trả lời
ohisee
ờ, bệnh chầm kha của học trò mình nà viết xai trính tả dất nhiều
9 năm trước· Trả lời
cucaiduong
tên bác cũng xai nè nè lữa đó "ohyxee"
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết