Avatar's sean

Ghi chép của sean

Nghịch tiếp :D

Mình đã sửa ảnh này khỏi mấy cái vệt nước: 


Bonus: 

Cân ba

3465 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Grarandos , meomeo933 người nữa
Grarandos
speechless
9 năm trước· Trả lời
sean
hehe, thanks
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết