Avatar's lyhap

Ghi chép của lyhap

Thuốc độc bảng A

(Tặng Hảo)

Tôi nhớ em tôi ngày qua ngày
Hết sáng lại chiều say vẫn say
Đến tối may ra tỉnh được chút
Nên tôi viết vội mấy dòng này

Tôi gặp em tôi một buổi chiều
Có phải thiên thần nên tôi yêu
Nào phải thế,nào phải như thế
Em và phù thủy khác chi nhiều.

Em đầu độc tôi bằng tình yêu
Bằng hương trinh,bằng vẻ yêu kiều
Bằng lời thơ và bằng mắt ngọc.
Cuộc đời tôi thế là tiêu.

Thằng nghiện xóm tôi chết sáng nay
Chết đương lúc trẻ.Thế là may
Mỗi ngày nó nghiện còn có cữ
Riêng tôi vật vã cả đời này!

(Sài Gòn 13/03)
3414 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Linkhayer194 , TaySac1 người nữa
Website liên kết