Avatar's TanNg

Ghi chép của TanNg

Tác phẩm và Giá trị văn hoá

Tết ngồi xem lại bộ 3 The Matrix với đọc lại cuốn "Người lữ hành kỳ dị", tự dưng thấy mình khác hẳn

Hope, Believe, Trust, Love, Passion trong mấy tác phẩm này có lẽ đã kích hoạt lại một số thứ đã lắng đi, thậm chí change hẳn mình sau tết. Lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của các giá trị văn hoá trong các tác phẩm lớn.
3401 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , Hara5 người nữa
xtasy100
...Love... và change sau Tết??? Vợ bác vui hay buồn sau Tết vậy
9 năm trước· Trả lời
NewVegas
Em tưởng cả tết bác ngồi mài đao ...
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết