Avatar's lyhap

Ghi chép của lyhap

Miếng đêm

(tặng Em)

Nếu em mù
từ khi mới lọt lòng
Thì bút chì đây em vẽ
giọt nắng hồng.

Nếu em mù
vừa khi lên 7
Thì em sẽ sống lâu hơn đời - chắc vậy
7 năm.

Nếu em mù
vào tuổi 25
Thì em ơi - Đã thêm một cuộc đời
đáng sống.

Còn nếu em
đến năm 77 chỉ toàn miếng đêm
có phụ nữ nào hạnh phúc hơn em
không thấy đầu bạc trắng.

Vả chăng em
Nếu mù chỉ là giấc mộng
Bỏ vô tâm rồi em sẽ đến
Yêu thương.

(Sài Gòn 29/05/09)

3345 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Linkhayer194
Website liên kết