Avatar's sean

Ghi chép của sean

Theo quan sát

"Trước pháp luật thì mọi người đều bình đẳng, từ anh hùng cho đến thằng ăn cắp."

Nhưng có một số người vì lý do nào đó bình đẳng hơn người khác :)

3313 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết