Avatar's lyhap

Ghi chép của lyhap

Bà nội

Người già
Người bệnh
Người chết

Ông già
Ông bệnh
Ông chết

Bà già.

Nhà ba gian
Nếp lá
Mái rạ
Thương quá là thương!

Chẳng còn vấn vương
Duyên phận
Bà thôi buồn
Vui cùng cháu con,

Tình son
Theo ông xuống mồ
Bà chỉ khổ
Nếu chết trước ông,

Bà còng
Chiều cũng không thẳng
Lưng chiều nhạt nắng
Mộ đôi.

Sài Gòn 23/07/2009
3310 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi akane
Website liên kết