Avatar's TanNg

Ghi chép của TanNg

Văn hóa FPT

update 1

Gần đây thế nào đọc phải mấy bài phê phán văn hóa FPT. Chưa bình luận vội vào nội dung chi tiết, nhưng đọc vào có cảm giác là nhiều người đang hiểu nhầm từ văn hóa FPT. Họ phê phán văn hóa FPT, nhưng lại phê theo góc độ văn hóa xã hội, chứ không phải văn hóa doanh nghiệp

Từ văn hóa FPT được hiểu là văn hóa doanh nghiệp (Corporate culture) và là thuật ngữ sử dụng trong quản trị nhân sự, nghĩa toàn toàn khác với từ văn hóa thường được hiểu

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_culture

Organizational culture is an idea in the field of organizational studies and management which describes the psychology, attitudes, experiences, beliefs and values (personal and cultural values) of an organization. It has been defined as "the specific collection of values and norms that are shared by people and groups in an organization and that control the way they interact with each other and with stakeholders outside the organization
3158 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , nho901 người nữa
TaiTran
Đây là định nghĩa; vấn đề là có sự hiểu nhầm của vài bạn. Còn ý anh định đưa ra là gì?
8 năm trước· Trả lời
TanNg
À phải đọc mấy bài kia thì tự dưng sẽ hiểu ý anh hơn. Họ phê phán văn hóa FPT, nhưng lại phê theo góc độ văn hóa xã hội, chứ không phải văn hóa doanh nghiệp
8 năm trước· Trả lời
TaiTran
Thì cách đặt vấn đề không đúng trọng tâm thôi; em mệt quá không đọc nổi
8 năm trước· Trả lời
quangvhg
Có thấy bài nào đâu bác?
8 năm trước· Trả lời
TanNg
à, tôi đọc mấy bài ở chỗ khác
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết