Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

"Coffee table book" dịch thế nào nhỉ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_table_book , dịch là "sách bìa cứng" ổn ko nhỉ? có từ tiếng Việt nào tương đương?

à, "sách gối đầu giường" có phải là must-have book?
3155 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , chelx
cuong205a
sách gối đầu giường : bedside book (mình thấy gần nhất, ko có ví dụ)

Coffee table book : quyển sách có nhiều hình ảnh quý giá, a large expensive book that has a lot of pictures in it and is meant to be looked at rather than read

sách bìa cứng là bị
8 năm trước· Trả lời
ohisee
sách minh họa
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết