Avatar's Xi_Xon

Ghi chép của Xi_Xon

coffe - i love u :((

Đêm nay lại thức trắng ôn bài :| thật mệt mỏi nhưng vẫn cào cấu viết cái note :(
chả có gì để viết ngoài cái hình I LOVE U của mình :"> , chưa có ma nào nó nói vs mềnh câu này phải chăng vì mềnh quá dữ dội ;)) 
này thì i L u này ! ẹc hình chưa chỉnh lại k up đc :( sửa lại đã 
thấy chữ I L U chưa :( nhắm mắt uống chứ Love sao nổi 
uống hết từng này nhá :|

Kết quả sau môn này là, ghi sai TK thì đúng số tiền, ghi đúng số tiền thì sai TK ! biết ngu thế này éo học ngành này :((
3129 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lam_blue
Website liên kết