Avatar's Brightflames

Ghi chép của Brightflames

Lượm lặt chống Tàu

Nghĩ lại mà thương cụ Rùa. Chính ra cụ Rùa là "người" chiến đấu với Chủng tộc Tàu dữ dội và kiên cường nhất ở giữa Hà Nội ấy nhờ mọi người nhờ:

"Giống Tàu tai nó có màu
Vừa nhanh động đực vừa mau có bầu
Thế nên đẻ đá-i rất trâu
Ăn uống lại khỏe sống lâu vô cùng"
3281 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo , mr_zeroxxx1 người nữa
hwii_dg
trên facebook giờ thơ cũng nhiều phết
8 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết