Avatar's congdonghcm

Ghi chép của congdonghcm

Tôi Yêu Em - PUSKIN

Tôi yêu em: đến nay, chừng có thể,

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa;

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

 

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen;

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Puskin 

Bản tiếng anh:

 

I loved you, and I probably still do,

And for awhile the feeling may remain;

But let my love no longer trouble you,

I do not wish to cause you any pain.

 

I loved you; and the hopelessness I knew,

The jealousy, the shyness — though in vain —

Made up a love so tender and so true

As may God grant you to be loved again

3184 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi tiacay , conechKrongNo
Website liên kết