Avatar's haitinguyen

Ghi chép của haitinguyen

Đắc Nhân Tâm

Gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi.
Gieo hạt hành vi, thu hoạch tập quán.
Gieo hạt tập quán, thu hoạch tính cách.
Gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh.
3166 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết