Avatar's TanNg

Ghi chép của TanNg

LinkHay - Tít chính và Tít phụ

LinkHay triển khai một thay đổi nhỏ, nhưng có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn, đó là hệ thống tít chính và tít phụ.

Đừng nhầm lẫn tít chính và tít phụ với hệ thống Title và Sapo, hoặc tít và tóm lược của các bài báo truyền thống. Hệ thống tít chính/phụ vẫn được thiết kế để hoạt động theo quan điểm cũ là Góc nhìn của riêng bạn vào một vấn đề.

1. Vài đặc điểm kỹ thuật của tít chính và phụ

- Tít chính hiển thị trước và với chữ to hơn, dễ đọc hơn. Tít phụ đi theo sau, chữ nhỏ hơn
- Tít chính hiển thị trong các phần thông báo, ticker. Tít phụ thì không.
- Khi bạn gửi tin bạn bắt buộc phải điền tít chính, tít phụ bạn có thể điền hoặc không. Tít chính giới hạn trong 120 ký tự, tít phụ 60 ký tự.

2. Khác biệt về ý nghĩa nội dung của tít chính và tít phụ

- Tít chính có kích cỡ to, đập vào mắt bạn đọc. Vì vậy khi gửi link, những thông tin chính yếu nhất hãy đưa vào tít chính để giúp người đọc tập trung
- Tít phụ đi liền theo tít chính. Người đọc sẽ không đánh giá nó quan trọng như tít chính, tuy vậy họ có thể tiếp thu thêm các thông tin bổ sung từ đây.

Vì những gì bạn viết ra là để người khác đọc, hãy tôn trọng người đọc bằng cách cân nhắc cẩn thận những gì đưa vào tít chính, những gì bạn sẽ đưa vào tít phụ.

Có vài khuyến nghị (nhưng không bắt buộc và không giới hạn) cho bạn
- Tránh sử dụng các từ ngữ phản cảm, suồng sã, các nội dung cá nhân, hoặc nội dung nhóm nhỏ - không phù hợp với đại đa số người đọc trong tít chính. Nên đưa các thông tin này vào tít phụ.
- Sử dụng tít chính như công cụ chuyển tải nội dung, tít phụ như công cụ phát biểu ý kiến cá nhân, ý kiến riêng. (Còn phải bàn cãi và chờ thực tế)
- Tránh sử dụng khô cứng, dùng 100% tít chính là nguyên gốc của bài báo. Vì như vậy là bạn đánh mất góc nhìn riêng vào sự kiện.

3 - Sử dụng sáng tạo tít chính và tít phụ

Xin nhắc lại, tit chính và tít phụ là góc nhìn riêng, thể hiện quan điểm và phong cách của bạn vào một vấn đề. Sử dụng sáng tạo và khéo léo tít chính và tít phụ sẽ giúp cho link sinh động hơn, chuyển tải nội dung trọn vẹn hơn. Một vài ví dụ tạm thời nghĩ ra

- Gửi link âm nhạc: Tít chính là bài hát, ca sỹ. Tít phụ là cảm xúc, nhận xét (hoặc ngược lại). Vừa giúp người nghe biết được đây là bài hát nào, vừa chuyển tải cảm xúc cá nhân bạn. Tuỳ vào cảm xúc là chính hay bài hát là chính mà bạn chọn cái gì làm tít chính, cái gì làm tít phụ.
- Gửi link sự kiện: Tít chính là nội dung cô đọng của sự kiện mà bạn muốn nói tới, tít phụ là đánh giá cá nhân, quan điểm riêng. Vừa giúp người đọc biết việc gì đang xảy ra, mà vẫn đưa được các nhận xét riêng của mình tới người đọc.
- V.v... và còn rất nhiều cách sáng tạo khác mà bạn sẽ sáng tạo, chứng kiến và học tập từ những thành viên khác.
3131 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , kevinkien11 người nữa
Website liên kết