Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Buồn buồn nghịch đống clone

Ming ID chặn, cái ... quái gì đây (not true, just for fun B-) )
2962 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
ntvim88
đăng ký cái mail mới, rồi add ming id vô từng con cờ nhôn
Mà thực ra, vẫn ko nhanh bằng reg clone mới
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết