Avatar's TanNg

Ghi chép của TanNg

Bookmarlet mới hỗ trợ htttps

Có cái này quên thông báo. Hiện tại nhiều site chuyển sang https nên không dùng bookmarklet để gửi link được. Mọi người nếu thấy không gửi link được từ các site domain https thì update lại bookmarket là ok (xóa bookmarket cũ đi, kéo thả để tạo lại cái mới).

Nếu không biết https là gì thì gửi thử 1 link từ tinh tế, gửi được thì là ok. Không gửi được thì update bookmarklet

Thông báo này dành cho ai biết bookmarket là gì và dùng, nếu không biết thì cứ gửi link theo cách bình thường là ok ;)
1814 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

12 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết