Avatar's DavisDuong

Ghi chép của DavisDuong

Tiếng Hàn Trên Lớp Học

(1) 펴세요.

Chek-pyơ-sê-yô.

mở sách ra.(2)
들으세요.

Jal-dư-rư-sê-yô.

Chú ý lắng nghe nhé.(3)
따라 하세요.

Ttara- ha-sê-yô.

Đọc theo cô/tôi/mình nhé.(4)
읽어 보세요.

ir-gơ- bô-sê-yô

Làm ơn đọc giúp.(5)
대답해 보세요.

De-dab-he-bô-sê-yô .

Trả lời câu hỏi.(6)
보세요.

Ssơ- bô-sê-yô.

Làm ơn viết nó ra.(7)
알겠어요?

Ar-gếs-sờ-yô?

Các em/Bạn có hiểu không?(8)
, 알겠어요.

Ne, Ar-gếs-sờ-yô.

Vâng, em hiểu/tôi hiểu(9) [
아뇨] 모르겠는데요.

[A-ny-ô] jal -mô-rư-gếss-nưn-dê-yô.

Không, tôi không hiểu.(10)
질문 있어요?

Jil-mun- is-sờ-yô?

Bạn có câu hỏi nào ữa không?(11)
, 있는데요.

Ne, is-nưn-dề-yô.

Vâng, tôi có câu hỏi.(12)
잊어버렸는데요.

I-jờ-bơ-ryơn-nưn-dề-yô.

Tôi quên mất rồi(13)
한국말로 하세요.

Han-guk-mar-rô- ha-sê-yô.

Làm ơn nói bằng tiếng Hàn(14)
다시 한번 보세요.

Da-si -han-bơn -he- bô-sêy-ô

Thử lần nữa, cố lần nữa(15)
맞았어요.

Ma-chas-sờ-yô.

Đáp án đúng rồi.(16)
틀렸는데요.

Thư -ryơss-nưn-dề-yô.

Nó không đúng(17)
오늘은 이만 하겠어요.

Ô-nư-rưn-i-man-ha-gếs-sờ-yô.

Hôm nay chúng ta dừng ở đây.(18)
모르겠어요

jal-mo--reu-geut-sso-yo:

Tôi không biết rõ(19)
다시 설명해주세요

ta-si-syeol-myeong-hae-ju-sae-yo:

Làm ơn giảng lại giùm tôi nhé(20)
가르쳐주셔서 감사합니다

ga-reu-chyeo-ju-seo-so-kam-sa-ham-ni-ta

Cảm ơn thầy/cô vì đã dạy cho em

 

Thế này gọi là học bồi không cần hiểu vì sao lại thế hả bạn? Tiếng hàn học bồi k rõ có nhanh như tiếng anh k?
Theo ngu ý của mình bạn nên giải thích qua cấu trúc đuôi 요 và cấu trúc đuôi 습/ㅂ니다, rồi giai thích qua từ vựng va sau đó là một số mẫu câu thông dụng.
Như vậy ngừoi đọc sẽ dễ dàng tiếp cận và hiểu hơn
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
 
Viết bình luận mới
Website liên kết