Avatar's tranlamhd1999

Ghi chép của tranlamhd1999

Địa chỉ nhà hàng có món canh chay ngon và đảm bảo nhất Hà Nội

<p Source Serif Pro", serif; margin: 0px 0px 3.2rem; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><span >Cũng như bữa cơm truyền thống canh là một món không thể thiếu trong mâm cơm chay,nó giữ vai trò quan trọng không kém món chính.Canh ngon giúp ta có cảm giác thèm ăn hơn,ăn ngon miệng hơn và tất nhiên bạn chắc chắn sẽ muốn ăn nhiều hơn.Bepchay.net thấu hiểu nhu cầu của bạn nên hôm nay chúng tôi xin tư vấn 4 địa chỉ có món canh chay ngon nhất tại Hà Nội.</span></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><span >1.Những nguyên liệu làm lên món canh chay ngon</span></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Thực tế đã cho thấy, món canh chay mang đến rất nhiều lợi ích về sức khỏe cho mọi người. Được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon, và giàu chất dinh dưỡng, các món canh từ rau củ không chỉ giúp cơ thể thanh tịnh, nhẹ nhàng, kích thích tiêu hóa, tăng sức đề kháng mà còn cho bạn một tinh thần sảng khoái sau mỗi bữa ăn. Đó là điểm nổi bật riêng biệt mà đồ ăn mặn không thể có được.</p><div class="slate-resizable-image-embed slate-image-embed__resize-full-width" data-imgsrc="https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAMAAwDGAAgAAQAAAAAAAAtpAAAAJGY3NmYwNzY3LWU1ZWEtNDc4My1hMzFiLTM3ZmFiYmViYTM0OQ.jpg" contenteditable="false" Source Serif Pro", serif; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); text-align: center; clear: both; position: relative; transition: margin 0.223s; user-select: all; white-space: pre-wrap;"><ul class="slate-image-embed__toolbar" ><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-left slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-left-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M21,5H3V3H21V5Zm0,2H15V9h6V7ZM11,9H5v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H4a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,4,7h8Zm9,4H15v2h6V11Zm0,4H15v2h6V15Zm0,4H3v2H21V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-middle slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-center-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M21,5H3V3H21V5ZM15,9H9v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H8a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,8,7h8Zm5,12H3v2H21V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-full-width slate-image-embed-button slate-image-embed-button__active" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-full-width-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M20,5H4V3H20V5ZM18,9H6v6H18V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H5a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,5,7H19Zm1,12H4v2H20V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-bleed slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-full-bleed-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M17,5H7V3H17V5Zm2,4H5v6H19V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H4a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,4,7H20ZM17,19H7v2H17V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-right slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-right-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M3,3H21V5H3V3ZM3,9H9V7H3V9ZM19,9H13v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H12a1,1,0,0,1-1-1V8a1,1,0,0,1,1-1h8ZM3,13H9V11H3v2Zm0,4H9V15H3v2Zm0,4H21V19H3v2Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li></ul><img src="https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAMAAwDGAAgAAQAAAAAAAAtpAAAAJGY3NmYwNzY3LWU1ZWEtNDc4My1hMzFiLTM3ZmFiYmViYTM0OQ.jpg" class="slate-image-embed__resize-full-width" >&lt;button class="slate-image-embed__link-button" &gt;&lt;li-icon type="link-icon" size="medium" color="true" role="img" aria-label="Links" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24px" height="24px" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet" class="artdeco-icon"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M17.29,3a3.7,3.7,0,0,0-2.62,1.09L12.09,6.67A3.7,3.7,0,0,0,11,9.29a3.65,3.65,0,0,0,.52,1.86l-0.37.37a3.66,3.66,0,0,0-4.48.56L4.09,14.67a3.71,3.71,0,1,0,5.24,5.24l2.59-2.59A3.7,3.7,0,0,0,13,14.71a3.65,3.65,0,0,0-.52-1.86l0.37-.37a3.66,3.66,0,0,0,4.48-.57l2.59-2.59A3.71,3.71,0,0,0,17.29,3ZM11.13,14.71a1.82,1.82,0,0,1-.54,1.3L8,18.59A1.83,1.83,0,0,1,5.41,16L8,13.41a1.79,1.79,0,0,1,1.74-.48L8.28,14.4A0.94,0.94,0,0,0,9.6,15.73l1.46-1.46A1.82,1.82,0,0,1,11.13,14.71ZM18.59,8L16,10.59a1.79,1.79,0,0,1-1.74.48L15.73,9.6A0.94,0.94,0,0,0,14.4,8.27L12.94,9.74A1.79,1.79,0,0,1,13.41,8L16,5.41A1.83,1.83,0,0,1,18.59,8Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/div><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><br ></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><em Source Serif Pro", serif;">Địa chỉ món canh chay ngon ở đâu Hà Nội?</em></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Đối với những đầu bếp trong <a rel="nofollow" href=""><span >nhà hàng chay</span></a> thì nguyên liệu sử dụng trong món canh chay khá đa dạng và phong phú. Còn đối với những thực khách không chuyên có thể tham khảo gợi ý dưới đây:</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><span >– Các loại rau xanh:</span> Bất kỳ loại rau xanh nào đều có thể chế biến thành món canh. Để thực đơn không bị nhàm chán, các bạn có thể kết hợp để tạo hương vị mới.</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><span >– Trái cây cho món cạnh thanh đạm, ngọt nhẹ:</span> Thành phần nước dùng của món chay không thể thiếu 1 chút trái cây tươi. Đây là một trong những bí quyết tạo nên món canh ngon tại các nhà hàng.</p><div class="slate-resizable-image-embed slate-image-embed__resize-full-width" data-imgsrc="https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAMAAwDGAAgAAQAAAAAAAA8iAAAAJDVhODIwOWE4LTQxNjAtNDg4OS04NDU4LTI0NzNlYjdlZjg0MA.png" contenteditable="false" Source Serif Pro", serif; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); text-align: center; clear: both; position: relative; transition: margin 0.223s; user-select: all; white-space: pre-wrap;"><ul class="slate-image-embed__toolbar" ><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-left slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-left-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M21,5H3V3H21V5Zm0,2H15V9h6V7ZM11,9H5v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H4a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,4,7h8Zm9,4H15v2h6V11Zm0,4H15v2h6V15Zm0,4H3v2H21V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-middle slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-center-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M21,5H3V3H21V5ZM15,9H9v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H8a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,8,7h8Zm5,12H3v2H21V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-full-width slate-image-embed-button slate-image-embed-button__active" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-full-width-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M20,5H4V3H20V5ZM18,9H6v6H18V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H5a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,5,7H19Zm1,12H4v2H20V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-bleed slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-full-bleed-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M17,5H7V3H17V5Zm2,4H5v6H19V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H4a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,4,7H20ZM17,19H7v2H17V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-right slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-right-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M3,3H21V5H3V3ZM3,9H9V7H3V9ZM19,9H13v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H12a1,1,0,0,1-1-1V8a1,1,0,0,1,1-1h8ZM3,13H9V11H3v2Zm0,4H9V15H3v2Zm0,4H21V19H3v2Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li></ul><img src="https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAMAAwDGAAgAAQAAAAAAAA8iAAAAJDVhODIwOWE4LTQxNjAtNDg4OS04NDU4LTI0NzNlYjdlZjg0MA.png" class="slate-image-embed__resize-full-width" >&lt;button class="slate-image-embed__link-button" &gt;&lt;li-icon type="link-icon" size="medium" color="true" role="img" aria-label="Links" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24px" height="24px" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet" class="artdeco-icon"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M17.29,3a3.7,3.7,0,0,0-2.62,1.09L12.09,6.67A3.7,3.7,0,0,0,11,9.29a3.65,3.65,0,0,0,.52,1.86l-0.37.37a3.66,3.66,0,0,0-4.48.56L4.09,14.67a3.71,3.71,0,1,0,5.24,5.24l2.59-2.59A3.7,3.7,0,0,0,13,14.71a3.65,3.65,0,0,0-.52-1.86l0.37-.37a3.66,3.66,0,0,0,4.48-.57l2.59-2.59A3.71,3.71,0,0,0,17.29,3ZM11.13,14.71a1.82,1.82,0,0,1-.54,1.3L8,18.59A1.83,1.83,0,0,1,5.41,16L8,13.41a1.79,1.79,0,0,1,1.74-.48L8.28,14.4A0.94,0.94,0,0,0,9.6,15.73l1.46-1.46A1.82,1.82,0,0,1,11.13,14.71ZM18.59,8L16,10.59a1.79,1.79,0,0,1-1.74.48L15.73,9.6A0.94,0.94,0,0,0,14.4,8.27L12.94,9.74A1.79,1.79,0,0,1,13.41,8L16,5.41A1.83,1.83,0,0,1,18.59,8Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/div><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><br ></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><em Source Serif Pro", serif;">Các nguyên liệu dùng để chế biến món canh đều rất tươi ngon</em></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><span >– Các loại củ:</span> Cà rốt, củ cải trắng, hành tây, khoai tây, khoai môn,…đều có thể trở thành 1 món canh hấp dẫn các thành viên trong gia đình bạn.</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">– Nấm khô hoặc nấm tươi</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">– Đậu hũ trắng</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Ngoài ra, bạn có thể thêm các loại ràu mùi, hành lá để tăng thêm hương vị cho món canh.</p><h3 Source Sans Pro", Helvetica, Arial, sans-serif, "Hiragino Kaku Gothic Pro", Meiryo, "Hiragino Sans GB W3", "Noto Naskh Arabic", "Droid Arabic Naskh", "Geeza Pro", "Simplified Arabic", "Noto Sans Thai", Thonburi, Dokchampa, "Droid Sans Thai", "Droid Sans Fallback", -apple-system, ".SFNSDisplay-Regular", "Heiti SC", "Microsoft Yahei", "Segoe UI"; line-height: 28px; color: rgba(0, 0, 0, 0.85); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">2. TOP 4 địa chỉ món canh chay ngon nức tiếng Hà Nội</h3><p Source Serif Pro", serif; margin: 0px 0px 3.2rem; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Hiểu rõ những công dụng tuyệt vời từ món canh, hầu hết nhà hàng chay tại Hà Nội đều có món canh trong thực đơn. Theo 1 số chủ nhà hàng thì món canh cũng là món ăn được yêu thích với tần suất gọi món nhiều nhất.</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><span >– Số 1 địa chỉ món canh chay ngon – Nhà hàng Minhchay</span></p><div class="slate-resizable-image-embed slate-image-embed__resize-full-width" data-imgsrc="https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAMAAwDGAAgAAQAAAAAAAAnDAAAAJDBlMjhjZWM4LTBkZjQtNDBkZi05YWJkLThhMTc3OTVkZGY5ZA.jpg" contenteditable="false" Source Serif Pro", serif; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); text-align: center; clear: both; position: relative; transition: margin 0.223s; user-select: all; white-space: pre-wrap;"><ul class="slate-image-embed__toolbar" ><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-left slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-left-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M21,5H3V3H21V5Zm0,2H15V9h6V7ZM11,9H5v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H4a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,4,7h8Zm9,4H15v2h6V11Zm0,4H15v2h6V15Zm0,4H3v2H21V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-middle slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-center-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M21,5H3V3H21V5ZM15,9H9v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H8a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,8,7h8Zm5,12H3v2H21V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-full-width slate-image-embed-button slate-image-embed-button__active" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-full-width-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M20,5H4V3H20V5ZM18,9H6v6H18V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H5a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,5,7H19Zm1,12H4v2H20V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-bleed slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-full-bleed-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M17,5H7V3H17V5Zm2,4H5v6H19V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H4a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,4,7H20ZM17,19H7v2H17V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-right slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-right-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M3,3H21V5H3V3ZM3,9H9V7H3V9ZM19,9H13v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H12a1,1,0,0,1-1-1V8a1,1,0,0,1,1-1h8ZM3,13H9V11H3v2Zm0,4H9V15H3v2Zm0,4H21V19H3v2Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li></ul><img src="https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAMAAwDGAAgAAQAAAAAAAAnDAAAAJDBlMjhjZWM4LTBkZjQtNDBkZi05YWJkLThhMTc3OTVkZGY5ZA.jpg" class="slate-image-embed__resize-full-width" >&lt;button class="slate-image-embed__link-button" &gt;&lt;li-icon type="link-icon" size="medium" color="true" role="img" aria-label="Links" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24px" height="24px" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet" class="artdeco-icon"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M17.29,3a3.7,3.7,0,0,0-2.62,1.09L12.09,6.67A3.7,3.7,0,0,0,11,9.29a3.65,3.65,0,0,0,.52,1.86l-0.37.37a3.66,3.66,0,0,0-4.48.56L4.09,14.67a3.71,3.71,0,1,0,5.24,5.24l2.59-2.59A3.7,3.7,0,0,0,13,14.71a3.65,3.65,0,0,0-.52-1.86l0.37-.37a3.66,3.66,0,0,0,4.48-.57l2.59-2.59A3.71,3.71,0,0,0,17.29,3ZM11.13,14.71a1.82,1.82,0,0,1-.54,1.3L8,18.59A1.83,1.83,0,0,1,5.41,16L8,13.41a1.79,1.79,0,0,1,1.74-.48L8.28,14.4A0.94,0.94,0,0,0,9.6,15.73l1.46-1.46A1.82,1.82,0,0,1,11.13,14.71ZM18.59,8L16,10.59a1.79,1.79,0,0,1-1.74.48L15.73,9.6A0.94,0.94,0,0,0,14.4,8.27L12.94,9.74A1.79,1.79,0,0,1,13.41,8L16,5.41A1.83,1.83,0,0,1,18.59,8Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/div><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><br ></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><em Source Serif Pro", serif;">Bữa cơm chay không thể thiếu món canh</em></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Luôn không ngừng làm mới và phát triển ẩm thực chay nói chung và canh chay nói riêng. Nhà hàng Minhchay nổi tiếng là <a rel="nofollow" href=""><span >địa chỉ món chay ngon</span></a> đặc biệt là canh chay với khoảng 20 món canh chay khác nhau. Mỗi món đều được đầu bếp dành cả tâm huyết và tình cảm nên khi thưởng thức thực khách sẽ thấy được không chỉ vị ngon mà còn cả ân tình gửi gắm trong đó.</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Một số món canh có thể kể đến như: Canh đậu hũ nấm tươi, canh rau củ tổng hợp, canh ngũ quả,…</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><span >– Số 2: Nhà hàng chay Bồ Đề Tâm:</span></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Một số món canh chay nổi tiếng tại nhà hàng chay Bồ Đề Tâm có thể kể đến như món canh nấm nấu chua, canh yến Bồ Đề Tâm đặc biệt, canh dưỡng sinh… với mức giá dao động từ 68.000 đồng đến 168.000 đồng tùy vào từng món.</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Món canh chay tại đây được tuyển lựa từ những nguyên liệu tươi ngon cho hương vị thanh mát khi thưởng thức.</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><span >– Số 3: Quán cơm chay Sen Vàng</span></p><div class="slate-resizable-image-embed slate-image-embed__resize-full-width" data-imgsrc="https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAMAAwDGAAgAAQAAAAAAAA3AAAAAJDFkYjJlNTYyLWNhYTQtNDc5ZS04YjJlLTRkMjk2ODVlNGExOQ.jpg" contenteditable="false" Source Serif Pro", serif; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); text-align: center; clear: both; position: relative; transition: margin 0.223s; user-select: all; white-space: pre-wrap;"><ul class="slate-image-embed__toolbar" ><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-left slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-left-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M21,5H3V3H21V5Zm0,2H15V9h6V7ZM11,9H5v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H4a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,4,7h8Zm9,4H15v2h6V11Zm0,4H15v2h6V15Zm0,4H3v2H21V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-middle slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-center-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M21,5H3V3H21V5ZM15,9H9v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H8a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,8,7h8Zm5,12H3v2H21V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-full-width slate-image-embed-button slate-image-embed-button__active" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-full-width-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M20,5H4V3H20V5ZM18,9H6v6H18V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H5a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,5,7H19Zm1,12H4v2H20V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-bleed slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-full-bleed-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M17,5H7V3H17V5Zm2,4H5v6H19V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H4a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,4,7H20ZM17,19H7v2H17V19Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li><li >&lt;button class="slate-image-embed-button__resize-right slate-image-embed-button" &gt;&lt;li-icon aria-hidden="true" type="content-right-align-icon" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24" height="24" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M3,3H21V5H3V3ZM3,9H9V7H3V9ZM19,9H13v6h6V9m1-2a1,1,0,0,1,1,1v8a1,1,0,0,1-1,1H12a1,1,0,0,1-1-1V8a1,1,0,0,1,1-1h8ZM3,13H9V11H3v2Zm0,4H9V15H3v2Zm0,4H21V19H3v2Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/li></ul><img src="https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAMAAwDGAAgAAQAAAAAAAA3AAAAAJDFkYjJlNTYyLWNhYTQtNDc5ZS04YjJlLTRkMjk2ODVlNGExOQ.jpg" class="slate-image-embed__resize-full-width" >&lt;button class="slate-image-embed__link-button" &gt;&lt;li-icon type="link-icon" size="medium" color="true" role="img" aria-label="Links" >&lt;svg viewBox="0 0 24 24" width="24px" height="24px" x="0" y="0" preserveAspectRatio="xMinYMin meet" class="artdeco-icon"&gt;&lt;g class="large-icon" ><path d="M17.29,3a3.7,3.7,0,0,0-2.62,1.09L12.09,6.67A3.7,3.7,0,0,0,11,9.29a3.65,3.65,0,0,0,.52,1.86l-0.37.37a3.66,3.66,0,0,0-4.48.56L4.09,14.67a3.71,3.71,0,1,0,5.24,5.24l2.59-2.59A3.7,3.7,0,0,0,13,14.71a3.65,3.65,0,0,0-.52-1.86l0.37-.37a3.66,3.66,0,0,0,4.48-.57l2.59-2.59A3.71,3.71,0,0,0,17.29,3ZM11.13,14.71a1.82,1.82,0,0,1-.54,1.3L8,18.59A1.83,1.83,0,0,1,5.41,16L8,13.41a1.79,1.79,0,0,1,1.74-.48L8.28,14.4A0.94,0.94,0,0,0,9.6,15.73l1.46-1.46A1.82,1.82,0,0,1,11.13,14.71ZM18.59,8L16,10.59a1.79,1.79,0,0,1-1.74.48L15.73,9.6A0.94,0.94,0,0,0,14.4,8.27L12.94,9.74A1.79,1.79,0,0,1,13.41,8L16,5.41A1.83,1.83,0,0,1,18.59,8Z"></path></g>&lt;/svg&gt;&lt;/li-icon>&lt;/button&gt;&lt;/div><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><br ></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><em Source Serif Pro", serif;">Món canh chay ngon phải đảm bảo THƠM – NGỌT – DINH DƯỠNG</em></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Nguyên liệu sử dụng để làm nên những món canh chay ở đây cũng đơn giản và gần gũi như chính cái tên của quán. Tuy vậy, đây lại là 1 địa chỉ được nhiều thực khách yêu thích và thường xuyên lui tới. Bởi không gian thanh tịnh, mộc mạc tạo cho khách hàng có cmar giác như trở về làng quê Việt Nam những năm đầu thế kỷ 19.</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><span >– Số 4: Hoàng Kim – </span><a rel="nofollow" href=""><span >địa chỉ ăn chay ngon ở Hà Nội</span></a></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Chỉ cần 1 dĩa cơm trắng với bắt cạnh chay tại quán cơm Hoàng Kim cũng đủ làm bạn cảm thấy nao nao khó tả. Bởi cái thân thuộc trong nguyên liệu lại được làm mới qua từng công thức riêng biệt. Khách hàng đã ăn 1 lần thì khó lòng có thể quên được.</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;">Trên đây là những <em Source Serif Pro", serif;">địa chỉ món canh chay ngon</em> nhất Hà Nội mà chúng tôi đã có dịp kinh qua. Hãy làm phong phú hơn cho list bằng cách comment địa chỉ quán bên dưới bài viết và cho chúng tôi biết review từ bạn.</p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><span >Nguồn </span><a rel="nofollow" href="">https://bepchay.net/dia-chi-mon-canh-chay-ngon-top-5-mon-canh-chay-ngon-de-nau/</a></p><p Source Serif Pro", serif; margin: 3.2rem 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 21px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 32px; color: rgba(0, 0, 0, 0.7); box-sizing: border-box; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; white-space: pre-wrap;"><br ></p>
773 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

11 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết