Loan tin

Trung Quốc sang VN học ướp xác bị tống cổ về

8 năm trước · 3 bình luận

Theo Wikipedia, thì khi Mao Trạch Đông chết toi, do lúc đó Khựa đang cắn nhau với Liên Xô nên không dám vác mặt sang học hỏi(sợ bị LX kill mất chuyên gia ). Khựa đã gửi người đến Hà Nội học hỏi kinh nghiệm ướp xác, phía VN trả lời: "Cút cụ chúng mày đê!".

Tiết lộ của Lý Chí Thỏa-Bác sĩ...