Loan tin

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

9 năm trước · Bình luận

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu... !!!Nhớ hay quên dĩ vãng cũ nát nhàu

Tại em dở quá nhiều anh ạ

Từng chữ từng câu cả thân quen lẫn xa lạ

Những tháng ngày mình đã có nhauCả vui buồn hạnh phúc lẫn...