Loan tin

Account bị lỗi, admin fix dùm.

8 năm trước · Bình luận

Nhờ admin kiểm tra và sửa lỗi dùm, account này bị lỗi không bấm Hot hay loan tin được, mỗi lần bấm thì xuất hiện " đang xử lý vote tin"
Cám ơn!